Bất ổn thị trường thức ăn chăn nuôi, nông dân cần làm gì để gỡ khó

Thức ăn chăn nuôi đầu vào liên tục tăng giá, đẩy người nông dân vào tình thế hết sức khó khăn khi giá thành sản phẩm đầu ra chưa thể điều chỉnh. Cần thiết hơn cả là sự chung tay vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước để giúp người nông dân ổn định sản xuất, kinh doanh.

Video: Bất ổn thị trường thức ăn chăn nuôi, nông dân cần làm gì để gỡ khó