Một năm 4 sáng kiến, chàng công nhân ngành phân bón được vinh danh“người thợ trẻ” toàn quốc

Riêng năm 2021, người công nhân trẻ Nguyễn Thừa Vinh thuộc Xí nghiệp NPK3 của Supe Lâm Thao đã “trình làng” tới 4 sáng kiến, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Và anh cũng đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIII năm 2022.

1 Năm 4 Sáng Kiến, Chàng Công Nhân Ngành Phân Bón Được Vinh Danh"Người Thợ Trẻ" Toàn Quốc

1 năm 4 sáng kiến, chàng công nhân ngành phân bón được vinh danh“người thợ trẻ” toàn quốc