Nghệ An: Khan hiếm máy gặt, lúa chín bổ rạp đầy đồng bà con nông dân như ngồi trên đống lửa

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng máy gặt từ các tỉnh TT-Huế, Thanh Hóa không vào được trong khi hàng ngàn diện tích lúa Đông xuân trên địa bàn Nghệ An đang đồng loạt chín rộ, có nhiều nơi đổ rạp ngâm trong nước nhiều ngày cần thu hoạch khiến bà con nông dân đứng ngồi không yên.
Nghệ An: Khan hiếm máy gặt, lúa chín bổ rạp đầy đồng bà con nông dân như ngồi trên đống lửa
Máy gặt lúa khan hiếm, nông dân Nghệ An như ngồi trên đống lửa

Máy gặt lúa khan hiếm, nông dân Nghệ An như ngồi trên đống lửa 

 Clip: Khan hiếm máy gặt, lúa chín bổ rạp đầy đồng bà con nông dân Nghệ An như ngồi trên đống lửa