Bến Tre: Triển vọng từ mô hình trồng giống nhãn mới LĐ11

Giống nhãn mới LĐ11 được Viện Cây ăn quả miền Nam lai tạo thành công và trồng thử nghiệm từ năm 2016. Đây là nhãn được lai tạo từ giống nhãn tiêu da bò và nhãn xuồng cơm vàng. Giống nhãn LĐ11 mang những ưu điểm vượt trội, khắc phục được những nhược điểm của cả 2 giống nhãn tiêu da bò và nhãn xuồng cơm vàng.

Bến Tre: Triển vọng từ mô hình trồng giống nhãn mới LĐ11

Bến Tre: Triển vọng từ mô hình trồng giống nhãn mới LĐ11