Vĩnh Long: Hiệu quả kinh tế từ những mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp

Để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị, những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo và thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Vĩnh Long: Hiệu quả kinh tế từ những mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp

Vĩnh Long: Hiệu quả kinh tế từ những mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp