Biến thể Omicron khiến nhiều kế hoạch đón năm mới trên thế giới bị hủy bỏ trước giờ G

Biến chủng Omicron đã buộc nhiều thành phố tại Châu Âu và Mỹ phải hủy bỏ các lễ hội chào đón năm mới 2022.

Biến thể Omicron khiến nhiều kế hoạch Coutdown trên thế giới bị hủy bỏ trước giờ G

Biến chủng Omicron đã buộc nhiều thành phố tại Châu Âu và Mỹ phải hủy bỏ các lễ hội chào đón năm mới 2022.