Video: Hồi sinh ngành nông nghiệp ở Senegal

Rất nhiều người trẻ đã trở về từ châu Âu để phát triển nông nghiệp tại quê hương Senegal.

Video: Hồi sinh ngành nông nghiệp ở Senegal. Nguồn: AFP