Người nông dân Afghanistan gặp khó bởi tình trạng hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu

Trong những nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu sống cả gia đình, rất nhiều người dân đã phải bỏ làng để đến những trại tị nạn nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.

Người nông dân Afghanistan gặp khó bởi tình trạng hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu

Người nông dân Afghanistan gặp khó bởi tình trạng hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu. Nguồn: AFP