Cách ngư dân kiếm hàng triệu đô la từ nghề bắt cua hoàng đế Alaska

Việc đánh bắt cua hoàng đế Alaska được thực hiện vào mùa thu ở vùng biển ngoài khơi Alaska và quần đảo Aleutian. Nghề này rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong của các ngư dân cao gấp 80 lần tỷ lệ tử vong của người lao động bình thường. Tuy nhiên, mỗi chuyến đánh bắt cua Alaska, ngư dân có thể kiếm thu nhập hàng trăm nghìn đô la.

Cách ngư dân kiếm hàng triệu đô la từ nghề bắt cua biển Alaska

Cách ngư dân kiếm hàng triệu đô la từ nghề bắt cua biển Alaska