Hậu Giang: Phát triển giống vú sữa hoàng kim theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đi mới cho những giống cây độc – lạ

Thị trường thích những giống cây mới lạ, nhà vườn cũng nhạy bén không ngại thử nghiệm nắm bắt cái lạ. Chung xu thế đó, 1 nhà vườn ở tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạng đầu tư vài trăm triệu đồng để phát triển vườn vú sữa hoàng kim rộng 3ha theo hướng VietGap.

Hậu Giang: Phát triển giống vú sữa hoàng kim theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đi mới cho những giống cây độc – lạ

Phát triển giống vú sữa hoàng kim theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đi mới cho những giống cây độc – lạ