Cần Thơ: Cần tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa hè thu

Hè thu là vụ lúa thường phải đối mặt với những bất lợi về thời tiết. Vì vậy, ngay từ đầu vụ người trồng lúa cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật mới có thể có được một vụ mùa thắng lợi.

Cần Thơ: Cần tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa hè thu

Cần Thơ: Cần tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa hè thu