Cần Thơ: Huyện Cờ Đỏ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vườn

Là huyện thuần nông với gần 90% dân số sống dựa vào nông nghiệp, vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Cờ Đỏ quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp, nhằm xây dựng nông thôn mới một cách thực chất.

Cần Thơ: Huyện Cờ Đỏ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vườn

Cần Thơ: Huyện Cờ Đỏ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế vườn