Ngắm hàng vạn trái chuối vàng ươm xuất khẩu đi Mỹ của Trang trại hữu cơ duy nhất đạt tiêu chuẩn USDA

Trang trại chuối già Nam Mỹ hữu cơ Arieco được trồng tại rừng sinh thái Tà Rục, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), đang được coi là mô hình duy nhất trên địa bàn tỉnh có được tiêu chuẩn USDA của Mỹ. Đây cũng là một trong những bước phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao, gắn liền với sinh thái mà tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới.

Khám phá trang trại chuối hữu cơ đạt tiêu chuẩn USDA của Mỹ