Video: Cảnh sát biển ứng cứu kịp thời 18 thuyền viên gặp sự cố trong bão Conson

18 người trên 02 phương tiện tàu thuyền đã gặp sự cố chết máy, phá nước tại khu lưu trú đảo Lý Sơn đã được tàu Cảnh sát biển ứng cứu kịp thời. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã cấm biển.

Ứng cứu kịp thời 18 thuyền viên gặp sự cố trên biển