Chuối Việt Nam đẩy chuối Philippines khỏi thị trường Trung Quốc

Từ đầu năm đến nay, khoảng 40% lượng chuối nhập khẩu của Trung Quốc là của Việt Nam và Campuchia, đồng thời đánh bật đối thủ truyền thống Philippines ra khỏi thị trường Trung Quốc.
Chuối Việt Nam đẩy chuối Philippines khỏi thị trường Trung Quốc
Chuối Việt Nam đẩy chuối Philippines khỏi thị trường Trung Quốc

Chuối Việt Nam đẩy chuối Philippines khỏi thị trường Trung Quốc

Clip: Chuối Việt Nam đẩy chuối Philippines khỏi thị trường Trung Quốc