Dùng Robot diệt cỏ dại bằng cách phóng điện thế lên đến 8.000 "vôn"

Một công ty ở Anh đang dần hoàn thiện hệ thống robot diệt cỏ dại bằng cách phóng điện thế cao, lên đến 8.000 "vôn". Phương pháp này áp dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ cỏ, gây hại cho môi trường, trên đồng ruộng.
Dùng Robot diệt cỏ dại bằng cách phóng điện thế lên đến 8.000 "vôn"
Robot AI phóng điện thế 8.000 vôn diệt cỏ dại

Robot AI phóng điện thế 8.000 "vôn" diệt cỏ dại

Clip: Robot AI phóng điện thế 8.000 vôn diệt cỏ dại