Chuyển động Nhà nông 2/12: Không để nông sản khan hàng, sốt giá dịp cuối năm

Nhu cầu về thực phẩm từ nay tới cuối năm tăng mạnh, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đang đặt ra bài toán khó về nguồn cung nông sản. Hà Nội đã làm gì để giải bài toán khó này? Tất cả thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông.

Chuyển động nhà nông 2/12