Chuyển động Nhà nông 4/12: Đưa quế Lào Cai xuất khẩu đi khắp các châu lục

Quế hiện đang là cây chủ lực trong cơ cấu trồng rừng của tỉnh Lào Cai. Những năm qua tỉnh luôn hỗ trợ tìm hướng đi cho quế, hướng tới xuất khẩu đi khắp các châu lục. Đây là một trong những thông tin có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 4/12.