Clip: Khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi, thiệt thòi do Covid-19 ở TP.HCM

Trong 2 ngày 27-28/4, khoảng 1.000 em nhỏ là trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, trẻ thiệt thòi từ các mái ấm, trường tình thương ở TP.HCM được khám sức khỏe tổng quát, khám hậu Covid-19 và phát thuốc miễn phí nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khoẻ để tư vấn và can thiệp kịp thời.

Khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi, thiệt thòi do Covid-19 ở TP.HCM

Khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 trẻ mồ côi, thiệt thòi do Covid-19 ở TP.HCM