Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 5/8: Gần 9.000ha lúa, hoa màu bị ngập do mưa lớn nhiều ngày qua

Video: Bà giáo về hưu sưu tầm 10.000 hiện vật đồng quê Bắc Bộ làm thành bảo tàng

Tàu sắt bị đắm gần 8 tháng ở biển Phổ Thạnh vẫn chưa được trục vớt đang tiềm ẩn hiểm họa gì?

Video: Hé lộ cách ngôi nhà nặng hàng trăm tấn ở Bắc Giang tự xoay 360 độ