Clip: Nông dân Quảng Bình chế biến cá khô gửi miền Nam chống dịch Covid-19

Những ngày qua, những người nông dân Quảng Bình đã tự tay làm cá khô, mang nông sản, hải sản...đến các điểm quyên góp để gửi vào cho người dân phía Nam vượt qua đại dịch Covid-19.

Clip: Nông dân Quảng Bình chế biến cá khô gửi người phía Nam chống dịch Covid-19