ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN VIII: Những nông dân tự tay làm chế phẩm bảo vệ môi trường nông thôn

Bằng chính những thực phẩm quen thuộc, những người phụ nữ ở thôn Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, đã tự tay làm ra loại chế phẩm sinh học để "diệt rác, diệt ruồi", bảo vệ môi trường sống rất hiệu quả.

Tin Đại hội:

"Huyện đảo Côn Đảo, nơi hải đảo xa xôi, đã hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp huyện đúng thời hạn;  Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tích cực chuẩn bị cho Đại hội Hội ND cấp huyện tiêu biểu..."

Tin Đại hội

Tiêu điểm:

Tiêu điểm: Nữ nông dân tự tay làm chế phẩm bảo vệ môi trường nông thôn

Từ năm 2021, những người phụ nữ tại thôn Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã kết hợp với các hộ dân trong vùng, đã thử nghiệm, áp dụng mô hình xử lý rác tại nhà bằng chế phẩm sinh học. Mặc dù tự mày mò, làm và ứng dụng ngay tại nhà mình, nhưng các chị đã thu được những thành công rất đáng kể. Chế phẩm sinh học "handmade" của các chị đã phát huy tác dụng, "diệt rác", góp phần bảo vệ môi sinh, môi trường hiệu quả cao.

Tháng 12/2022, Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình Nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của người dân thôn Đường 2, xã Phù Lỗ trong công cuộc bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu này.