Độc đáo nghề cuộn rơm thuê xuyên đồng liên tỉnh ở miền Trung

Vào vụ thu hoạch lúa, có một nghề mới phát triển, nhưng khá độc đáo. Đó là nghề cuộn rơm thuê bằng máy. Một số nông dân ở tỉnh Bình Định đi xuyên đồng, liên tỉnh để cuộn rơm thuê bằng máy, giúp người dân thu gom rơm kịp thời vụ, tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất.

Độc đáo nghề cuộn rơm thuê xuyên đồng liên tỉnh ở miền Trung