Đồng Tháp: Hiệu quả từ luân canh cây trồng ngắn ngày, nông dân Cao Lãnh tiết kiệm phân, thuốc sau vụ mè hạn mặn

Theo thống kê, đối với những ruộng không canh tác mè vụ rồi tại các khu vực lân cận, lượng phân đang vào khoảng trên dưới 60 kilogram mỗi công. Trong khi trung bình, mỗi công lúa có canh tác mè vụ Xuân Hè, đến thời điểm này, nông dân chỉ sử dụng trên dưới 30 kilogram phân bón.

Đồng Tháp: Hiệu quả từ luân canh cây trồng ngắn ngày, nông dân Cao Lãnh tiết kiệm phân, thuốc sau vụ mè hạn mặn

Đồng Tháp: Hiệu quả từ luân canh cây trồng ngắn ngày, nông dân Cao Lãnh tiết kiệm phân, thuốc sau vụ mè hạn mặn