Đồng Tháp: Là vùng đất thủ phủ của quýt Lai Vung, nhưng lão nông lại bén duyên với cây bơ sáp

Nhận ra giá trị của cây bơ, ông Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã chọn giống bơ sáp để trồng kết hợp với canh tác hữu cơ từ năm 2010. So với các loại cây ăn quả khác, bơ là loại cây dễ trồng, khả năng thích nghi tốt, chống chịu khá với các bất lợi của môi trường.

Đồng Tháp: Là vùng đất thủ phủ của quýt Lai Vung, nhưng lão nông lại bén duyên với cây bơ sáp

Đồng Tháp: Là vùng đất thủ phủ của quýt Lai Vung, nhưng lão nông lại bén duyên với cây bơ sáp