Đồng Tháp: Tận dụng đồng lúa sau thu hoạch, nông dân Tân Hồng nuôi trâu vỗ béo và sinh sản cho thu nhập khá

Những năm gần đây, người dân vùng biên giới huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hàng năm, nhiều đồng lúa thu hoạch xong cỏ tươi tốt cũng là lúc người dân ở đây mua trâu về vỗ béo và nuôi trâu sinh sản. Nhờ đó đã đem lại nguồn thu lớn, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

Đồng Tháp: Tận dụng đồng lúa sau thu hoạch, nông dân Tân Hồng nuôi trâu vỗ béo và sinh sản cho thu nhập khá

Đồng Tháp: Tận dụng đồng lúa sau thu hoạch, nông dân Tân Hồng nuôi trâu vỗ béo và sinh sản cho thu nhập khá