Gia Lai: Người cựu chiến binh làm giàu từ mô hình vườn-ao-chuồng trên đất khó

Cựu chiến binh Phạm Văn Xây (xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) từ hai bàn tay trắng, qua quá trình khó khăn xây dựng cuộc sống từ thập niên 80, ông Xây hiện là một trong những nông dân sản xuất giỏi của huyện Kbang với mô hình vườn-ao-chuồng, cho nguồn thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Gia Lai: Người cựu chiến binh làm giàu từ mô hình vườn-ao-chuồng trên đất khó

Người cựu chiến binh làm giàu từ mô hình vườn-ao-chuồng trên đất khó