Giảm nghèo bền vững - bài toán khó ở xã vùng cao Lai Châu

Giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều hiện vẫn đang là bài toán khó đối với xã vùng cao biên giới Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu)…

Clip: Giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bài toán khó ở xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu.