Gốc rễ giá thịt lợn giảm sâu: Người chăn nuôi chịu sức ép lớn trong tiêu thụ do dịch Covid-19

Nguồn cung trong nước và nhập khẩu ổn định trong khi đó dịch Covid-19 khiến việc lưu thông và vận chuyển sản phẩm chịu sức ép lớn là nguyên nhân gốc rễ khiến giá thịt lợn giảm sâu trong nhiều ngày gần đây.

 Gốc rễ giá thịt lợn giảm sâu 

Clip: Gốc rễ giá thịt lợn giảm sâu: Người chăn nuôi chịu sức ép lớn trong tiêu thụ do dịch Covid-19