Hậu Giang: Đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã điều tra khảo sát, đánh giá tình hình nhiễm bệnh xơ đen, lấy mẫu về phân lập mẫu bệnh để nghiên cứu và đã tìm ra tác nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm.
Hậu Giang: Đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm
Nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm tại Hậu Giang

Nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm tại Hậu Giang 

Hậu Giang: Đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh xơ đen trên mít siêu sớm