Đồng Tháp Mười: Rủi ro khi nuôi tôm thẻ tự phát

Thời gian gần đây, tình trạng người dân nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, chuyên trồng lúa nước ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Long An), có xu hướng tăng.
Đồng Tháp Mười: Rủi ro khi nuôi tôm thẻ tự phát
Đồng Tháp Mười: Rủi ro khi nuôi tôm thẻ tự phát

Rủi ro khi nuôi tôm thẻ tự phát

Clip: Rủi ro khi nuôi tôm thẻ tự phát ở Đồng Tháp Mười