Hòa Bình: Trồng cây thuốc nam, đồng bào Dao đỏ vừa phát triển kinh tế vừa lưu giữ nghề truyền thống

Những năm gần đây, đồng bào người dân tộc Dao trên địa bàn xã Thống Nhất, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã ngày càng có của ăn của để nhờ trồng cây thuốc nam và hành nghề bốc thuốc gia truyền.

Trồng cây thuốc nam vừa phát triển kinh tế vừa lưu giữ nghề truyền thống

Clip: Nghề bốc thốc nam của người dân tộc Dao đỏ ở Hòa Bình