Hơn 200 người tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên tại Đồng Nai

Ngày 21/3, Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai

Hơn 200 người tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên tại Đồng Nai