Khám phá vùng nuôi rong nho biển đạt kỷ lục sản lượng lớn nhất Việt Nam

Từ 3ha thử nghiệm ban đầu, đến nay, một nông dân ở Khánh Hòa đã nhân rộng và phát triển được trên 85ha diện tích rong nho và dự kiến trong thời gian đến sẽ tiếp tục phát triển thêm 80ha. Đây được coi là vùng nuôi trồng rong nho biển lớn nhất Việt Nam, với sản lượng mỗi tháng lên tới hơn 70 tấn.

Khám phá vùng nuôi rong nho biển đạt kỷ lục sản lượng lớn nhất Việt Nam

Khám phá vùng nuôi rong nho biển đạt kỷ lục sản lượng lớn nhất Việt Nam