Mách bà con kỹ thuật nuôi nhím thịt đem lại hiệu quả kinh tế cao

Những năm gần đây, chăn nuôi nhím đã phát triển mạnh ở các hộ gia đình mang lại hiệu quả kinh tế rất ổn định cho bà con nông dân. Tuy nhím là loài dễ nuôi, dễ chăm sóc nhưng cũng yêu cầu người chăn nuôi phải có kỹ thuật và kinh nghiệm để chăn nuôi nhím đạt hiệu quả cao nhất.

Clip: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím thịt đem lại hiệu quả kinh tế cao