Khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Lai Châu

Tiêu chí môi trường đặt ra nhiều thách thức với chính quyền và người dân xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong xây dựng nông thôn mới.

Clip: Khó giải bài toán tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu.