Kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở bán hàng hết hạn sử dụng, lỗi nhãn mác ở Đồng Nai

Mới đây, Đoàn kiểm tra Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa trên địa bàn và phát hiện nhiều cửa hàng bán hàng hết hạn sử dụng, vi phạm về nhãn mác.

Kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở bán hàng hết hạn sử dụng, lỗi nhãn mác ở Đồng Nai.