Kỳ lạ một xã chỉ nuôi lợn rừng mà nhà nhà khấm khá

Từ nghị quyết phát triển chăn nuôi của Đảng ủy xã, người dân xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã tập trung nuôi lợn rừng. Đàn lợn rừng với số lượng tăng qua các năm, cho lãi hơn 100 triệu đồng/hộ/năm.

Kỳ lạ một xã chỉ nuôi lợn rừng mà nhà nhà khấm khá