Lào Cai: Xã Mường Vi chuyển hướng sang mô hình nuôi ngựa sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao

Nhiều năm chăn nuôi trâu, bò nhưng không hiệu quả. Nhiều gia đình ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã chuyển hướng sang nuôi ngựa sinh sản. Đây được xem là cách làm mới của người dân nơi đây, với sự ra đời của Tổ Hội chăn nuôi ngựa sinh sản, nghề nuôi ngựa đang mang lại nhiều triển vọng phát triển kinh tế.

Lào Cai: Xã Mường Vi chuyển hướng sang mô hình nuôi ngựa sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao

Lào Cai: Xã Mường Vi chuyển hướng sang mô hình nuôi ngựa sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao