Lễ cúng ruộng của người Mông ở Mù Cang chải, Yên Bái

“Chư là” - tức lễ cúng ruộng, là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng, và cũng là nét văn hóa gắn liền với hình thức canh tác ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Lễ cúng ruộng của người Mông ở Mù Cang Chải, Yên Bái