Nuôi loài cá tầm thương phẩm, đồng bào Mông Yên Bái thoát nghèo

Những năm gần đây, đồng bào Mông ở Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã biết tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước trong lành để nuôi cá tầm thương phẩm. Tuy mô hình nuôi cá tầm mới xuất hiện, song đã mở ra cơ hội mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con nơi đây.

Nuôi cá tầm thương phẩm, đồng bào người Mông Yên Bái thoát nghèo.