Nô nức lễ hội nhãn lồng Hưng Yên

Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên là nơi giao thương, kết nối, thưởng thức và trải nghiệm sản phẩm nhãn lồng, đồng thời là nơi chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Lễ hội năm nay tập trung nhấn mạnh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nhãn Hưng Yên và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
Nô nức lễ hội nhãn lồng Hưng Yên

Video: Nô nức lễ hội nhãn lồng Hưng Yên.