Lên điểm cực Bắc Việt Nam xem người Lô Lô Chải làm Homestay

Bao đời nay người Lô Lô - một dân tộc ít người (thôn Lô Lô Chải, Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) chỉ biết sống dựa vào nương ngô trên núi đá tai mèo lởm chởm, thì những năm gần đây đã biết chọn chọn mô hình Homestay làm kinh tế chính để quảng bán văn hóa cũng như thu hút khách du lịch từ nhiều nơi.

Lên điểm cực Bắc Việt Nam xem người Lô Lô Chải làm Homestay thu hút hàng triệu lượt khách du lịch