Liên kết sản xuất một loại đặc sản, nông dân Lai Châu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Nhiều hộ gia đình làm nghề sản xuất miến dong ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu đã liên kết, thành lập hợp tác xã sản xuất miến dong theo dây truyền Việt Gáp, tạo dựng thương hiệu, từng bước chiếm lĩnh thị trường và tăng thu nhập.

Video: Liên kết sản xuất nông sản, nông dân Lai Châu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hiệu quả kinh tế từ việc liên kết sản xuất miến dong của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Bình Lư đã được khẳng định, giúp cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn làm giàu từ nghề truyền thống, qua đó phát huy được vai trò quan trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.