Liên minh HTX tỉnh Điện Biên: Xây dựng một mô hình cho sản phẩm đa dạng, đầu ra ổn định - Kỳ 1

Năm 2021, dịch Covid-19 tái bùng phát tại tỉnh Điện Biên, nền kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Liên minh HTX tỉnh đã phát huy tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức đối với các HTX và thành viên. Từ đó, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng nhất định.

Mô hình Liên minh HTX tỉnh Điện Biên (Phần 1): Xây dựng sản phẩm đa dạng, đầu ra ổn định trên thị trường

Mô hình Liên minh HTX tỉnh Điện Biên (Phần 1): Xây dựng sản phẩm đa dạng, đầu ra ổn định trên thị trường