Tuyên Quang: Người dân Hồng Thái đổi đời từ trồng chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ

Chè Shan tuyết là cây đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang. Giá trị của cây chè Hồng Thái bắt đầu được phục dựng từ lúc tìm được đầu ra cho sản phẩm nhờ ưu điểm cây không có bất cứ phân bón hóa học nào, cộng thêm nắm rõ bí quyết sản xuất chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ.

Tuyên Quang: Người dân Hồng Thái đổi đời từ trồng chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ

Tuyên Quang: Người dân Hồng Thái đổi đời từ trồng chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ