Ngắm nhìn nét kiến trúc truyền thống của chùa Sa Đê ở Nam Định

Chùa Sa Đê xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là một trong những di tích lịch sử cấp tỉnh vẫn được chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ giữ gìn, trùng tu tôn tạo nhằm lưu giữ nét kiến trúc truyền thống của dân tộc.

Ngắm nhìn nét kiến trúc truyền thống của chùa Sa Đê ở Nam Định

Ngắm nhìn nét kiến trúc truyền thống của chùa Sa Đê ở Nam Định