Ngay sau Tết, nông dân miền Đông Nam bộ tranh thủ xuống đồng, chuẩn bị cho vụ mùa mới

Hiện tại, các ruộng lúa của khu vực miền Đông Nam bộ đang trong giai đoạn trổ bông. Ngay từ những ngày sau Tết, người nông dân ở đây đã ra thăm đồng và chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Ngay sau Tết, nông dân miền Đông Nam bộ tranh thủ xuống đồng, chuẩn bị cho vụ mùa mới