Nghệ An: Mô hình gieo mạ khay và cấy máy giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian

Nhằm giảm thời gian, chi phí và công sức cho nông dân, nhiều địa phương ở Nghệ An như Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đưa công nghệ mạ khay và máy cấy vào sản xuất lúa.

Nghệ An: Hiệu quả từ mô hình gieo mạ khay và cấy máy