Ngô sinh khối - Giải pháp tiên phong cho tái cơ cấu nông nghiệp

Vụ đông 2021 được kỳ vọng sẽ tăng mạnh về diện tích, sản lượng ngô sinh khối. Hình thành được chuỗi liên kết bền vững giữa người sản xuất và doanh nghiệp tiêu thụ.

Clip: Ngô sinh khối - Giải pháp tiên phong cho tái cơ cấu nông nghiệp